logo jagadesign cz

ŠKOLY

školy.pdf     balonky.pdf     noir.pdf     retro.pdf     červená.pdf   

Fotografování tříd a skupinek žáků na konci školního roku. Obvyklá velikost fotografií třídy 13x18 cm (25 Kč) a skupinky 10x15 cm (15 Kč).

Bonus = fotografie učitelského sboru.

pondělí 8. leden 2018